Siirry suoraan sisältöön

Kokoomuksen kansanedustaja Sallan lakialoite poistamaan veroeste kotimaisten kasvuyritysten rahoitukselta

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla on jättänyt lakialoitteen kommandiittiyhtiömuotoisia pääomasijoitusrahastoja koskevan veroesteen poistamiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla on jättänyt lakialoitteen kommandiittiyhtiömuotoisia pääomasijoitusrahastoja koskevan veroesteen poistamiseksi. Säädösmuutoksella olisi mahdollisuus saada liikenteeseen uutta kasvurahaa suomalaisille kasvuyhtiöille. 

“Kaikki kivet on tässä suhdanteessa käännettävä, jotta kotimaisten kasvuyritysten kasvun rahoitukseen saadaan vauhtia. Hallitusohjelmassa on mainittu kunnianhimoinen tavoite luoda edellytykset maailman parhaalle startup- ja kasvuyritysekosysteemille. Säädösmuutoksella poistettaisiin yksi pullonkaula kasvuyritysten rahoituksen ja talouskasvun tieltä,” kansanedustaja Salla kuvaa. 

Kommandiittiyhtiöiden verotusta koskevaan tuloverolain 16 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jonka mukaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta kommandiittiyhtiöstä saatu tulo-osuus olisi veronalaista silloin, kun sama tulo olisi suoraan saatuna veronalaista. Vastaava veromuutos on tehty ulkomaalaisten sijoittajien kohdalla jo vuonna 2019. “Nyt on aika tuoda kotimaisten sijoittajien kohtelu samalle viivalle,” toteaa kansanedustaja Salla.  

Nykytilan ongelmallisuutta konkretisoi tilanne, jossa luonnonsuojeluun keskittyvä säätiö haluaa hajauttaa omistustaan ja sijoittaa ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia tekevään kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomasijoitusrahastoon. Säätiön saamaa sijoituksen tuottoa verotetaan elinkeinotulona 20 prosentin verokannalla, kun vastaava sijoitus ulkomaiseen rahastoon olisi verovapaa. Verovapaita olisivat myös pääomasijoitusrahaston sijoituskohteena oleviin osakkeisiin suoraan tehty sijoitus tai ulkomaisen toimijan sijoitus samaan rahastoon.

“Ehdotuksella yleishyödyllisiä yhteisöjä kannustetaan kotimaiseen omistajuuteen ja talouskasvun vauhdittamiseen. Säädösmuutoksessa ei ole kyse huojennuksesta vaan eriarvoisen verokohtelun poistamisesta. Muutos kannustaisi nimenomaisesti pienempiä ja keskikokoisia yleishyödyllisiä yhteisöjä ja rahastoja kotimaisia kasvuyhtiöitä vauhdittaviin investointeihin,” selventää Salla.

Pääomasijoitusrahastojen vaikutus kasvunrakentajina on huomattava. Pääomasijoittajien omistamat yhtiöt kasvavat liikevaihdolla mitattuna kymmenen kertaa verrokkeja nopeammin ja jopa 56-kertaisesti nopeammin henkilöstöllä mitattuna. Suomen 500 suurimman yrityksen joukkoon nousseista yrityksistä viimeisen 10 vuoden ajalta kolmasosa on pääomasijoitustaustaisia. 

“Talouskasvun vauhdittamiseksi on tehtävä kaikki voitava,” kansanedustaja Aura Salla päättää. 

Lisätietoja: Aura Salla, aura.salla@eduskunta.fi +358 50 433 8438