Siirry suoraan sisältöön

Aura Salla: Erilaisuus on rikkautta

Täysistunnon puheenvuoro PTK 21/2023 vp
Täysistunto | Keskiviikko 6.9.2023 klo 14.01
Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Arvoisa puhemies,

Suomi on sivistysvaltio. Sivistysvaltion keskeisiä arvoja ovat ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kunnioittaminen. Kieli, viestintä ja sanat ovat keinoja ja tapoja ilmaista joko kunnioitusta tai halveksuntaa. Ihmiskunnan historia tuntee liian monta esimerkkiä, joissa viholliskuvien maalaamisesta on ollut lyhyt matka kynien sijasta miekkojen käyttämiseen. Siksi vihaiset sanat, joilla loukataan ihmisarvoa, ilmaistaan rasismia tai viitataan väkivaltaan, eivät ole koskaan vain sanoja.

Euroopan unionin perusoikeusviraston vuoden 2020 perusoikeusraportin mukaan rasismin ja muukalaisvihan kitkemisessä ei ole tapahtunut jäsenmaissa riittävää edistystä. Vähemmistöjen oikeudet on turvattava täysimääräisesti Suomen perustuslain mukaisesti ja maastamme on rakennettava avoin, suvaitsevainen ja vastaanottava. Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle käsiteltäväksi tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiitän tiedonantoon osallistuneita valmistelijoita, asiantuntijoita ja laatijoita laadukkaasta työstä. Seuraava askel on siihen sitoutuminen varauksetta kaikilla hallinnon ja yhteiskunnan tasoilla sekä toteutus käytännössä.

Lähdin politiikkaan yli kaksikymmentä vuotta sitten, koska halusin edistää Suomen asemoitumista osana länttä, EU:n ja Naton jäsenmaana. Haluan edistää maamme avoimuutta, kansainvälisyyttä ja maailmaa, jossa ihmisarvo on jakamaton.

En ole valmis tekemään minkäänlaisia kompromisseja, jotka oikeuttaisivat ihmisarvon kiistämisen, rasismin vähättelemisen tai minkäänlaisen syrjinnän. Ihminen voi muuttaa ajattelutapaansa ja anteeksi voi saada, mutta politiikassa katumus on osoitettava myös tekoina. Pienenä maana olemme saaneet olla ylpeitä peruskoulustamme ja korkeasta sivistystasostamme. Sivistyneeseen poliittiseen kulttuuriin ei kuulu leikittely minkään ääriaatteen, rasismin, väkivallan tai salaliittoteorioiden kanssa.

Haukkumalla ihmisten uskonnollisia tai kulttuurisia symboleja, olemusta tai pukeutumistapoja osoitamme olevamme kaukana sivistyneestä hyvinvointivaltiosta. Hyväksymällä toisten ihmisten polkemisen tai väheksymisen hajotamme länsimaisten arvojen perustaa sekä rikomme siltoja eri ihmisryhmien välillä. Nyt on aika yhdistää, ei hajottaa.

Erilaisuus on rikkautta. Yksityisellä sektorilla ja yrityksillä on keskeinen rooli monimuotoisuuden ja avoimuuden edistämisessä. Tutkimusten mukaan yritykset, joiden palveluksessa on erilaisilla taustoilla olevia työntekijöitä, menestyvät todennäköisesti taloudellisesti paremmin. Suomi tarvitsee kipeästi menestyviä yrityksiä ja eri alojen osaajia myös EU:n ulkopuolelta. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan työikäisten määrä vähenee 130 000 hengellä vuoteen 2030 mennessä. Palvelu- ja hoitoalan ihmisiä kaivataan vähintään yhtä kipeästi kuin koodareita tai huippututkijoita. Kilpailu työvoimasta on kovaa ja Suomen on oltava houkutteleva kohde asettua, yrittää ja elää. Meidän tulee tiedonannon mukaisesti edistää anonyymia rekrytointia aktiivisesti.

Hyvinvointivaltion pelastaminen on tämän hallituksen tärkein tehtävä. Siinä voidaan onnistua vain sivistyksen ja jakamattoman ihmisarvon kunnioituksella. Hallituksen tiedonanto rasismin kitkemiseksi osoittaa, että Orpon hallitus on jo nyt esittänyt laajemman ja konkreettisemman toimenpanosuunnitelman taisteluun rasismia vastaan kuin yksikään aikaisempi hallitus. Yhteinen tehtävämme on varmistaa sen toteuttaminen käytännössä. Myös jokapäiväisissä asenteissa ja teoissamme, sillä maailma on edelleen vaarallinen paikka niiden vuoksi, ketkä vaikenevat.

Aura