Siirry suoraan sisältöön

Kokoomuksen Salla: Kaikilta venäläistä öljyä Itämerellä kuljettavilta aluksilta vaadittava länsimaiset vakuutukset

Kokoomuksen kansanedustaja, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen Aura Salla esittää kiristystä Venäjä-pakotteisiin ja vaatii kaikilta venäläistä öljyä EU-maiden aluevesien läpi kuljettavilta aluksilta länsimaisia vakuutuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen Aura Salla esittää kiristystä Venäjä-pakotteisiin ja vaatii kaikilta venäläistä öljyä EU-maiden aluevesien läpi kuljettavilta aluksilta länsimaisia vakuutuksia.

EU-maat ovat pohtineet keinoa kiristää venäläisöljyn hintakattojärjestelmää. Financial Times raportoi jo viime vuoden lopulla Tanskan pohtineen vakuutustarkastuksia aluevesillään.

”Seuraavan pakotepaketin Venäjää kohtaan tulee kohdistua sellaisiin ihmisiin, jotka tukevat tai tekevät edelleen johdannaiskauppaa Venäjällä, asetuotannon vaikuttajiin sekä niihin, jotka mahdollistavat ukrainalaisten ihmisten karkottamisen Venäjän valtaamilta Ukrainan alueilta. Uusi konkreettinen toimi olisi myös venäläisöljyn hintakattojärjestelmän kiristäminen sekä venäläistä öljyä kuljettavien alusten vakuutustarkastukset Itämerellä”, Salla sanoo.

Meriteitse kuljetetusta venäläisestä raakaöljystä 60 prosenttia kuljetetaan Itämeren ja Tanskan aluevesien kautta kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisen lainsäädännön mukaan valtioilla on oikeus tarkastaa aluksia, joiden voidaan olettaa aiheuttavan ympäristöuhkia.

”Venäläisöljyä kuljetetaan vanhoilla ja heikkokuntoisilla säiliöaluksilla. Alusten rikkoutuminen ja öljyn vuotaminen mereen voi aiheuttaa erittäin vakavan ympäristökatastrofin. Länsimaisten vakuutusten vaatiminen on vähintäänkin kohtuullista ja osaltaan vähentäisi venäläisen öljyn pääsyä maailmanmarkkinoille”, Salla toteaa.

Länsimaiden venäläisöljylle asettamaa hintakattojärjestelmän kiristäminen vähentäisi öljytuloja Venäjälle, joilla se rahoittaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. 

”Käytännössä merenkulkua valvovat EU-jäsenmaiden viranomaiset tarkastaisivat säiliöalusten vakuutukset. Haasteena on, miten alukset voidaan pysäyttää, mikäli ne eivät tottele viranomaisten määräyksiä. Tätä pitää miettiä EU-tasolla. Säiliöalusten tarkastukset tulisi ottaa osaksi uutta EU:n pakotepakettia, samoin kuin hintakattojärjestelmän merkittävä kiristäminen”, Salla päättää.