Siirry suoraan sisältöön

Vedyllä on väliä 

  • Talous

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen vuonna 2050. Vihreä vety on Suomelle tärkeä sekä siirtymisessä ympäristön kannalta kestävämpään energiantuotantoon että taloudellisesti. Vetytalouden potentiaalista puhutaan paljon, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä ja miksi vedyllä on väliä? 

Suurin osa nykyisin tuotettavasta vedystä on niin sanottua harmaata vetyä, joka tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Vihreä vety taas tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä kuten tuuli-, vesi- ja aurinkoenergialla. Vihreä vety ei aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä ja sillä on potentiaalia olla keskeisessä asemassa yhteiskuntamme energiamurroksessa. Sen osuus on kuitenkin tällä hetkellä vain viisi prosenttia vedyn kokonaistuotannosta. 

Elektrolyysiteknologian laajemman käyttöönoton myötä tilanteen odotetaan kuitenkin muuttuvan. Elektrolyysiteknologiassa vesimolekyylit hajotetaan sähkön avulla hapeksi ja vedyksi. Tuotettu vety kuljetetaan ja varastoidaan myöhempää käyttöä varten, kun esimerkiksi aurinko ja tuulivoimaa ei ole saatavilla. Olemassa olevia kaasuverkkoja on mahdollista muuntaa myös vedyn jakeluun sopiviksi. 

Vihreä vety voi olla samaan aikaan polttoaine, raaka-aine ja toimia energiavarastona. Vetytaloudesta hyötyvät niin teollisuus kuin energiajärjestelmämme. Vedyllä voidaan tasata uusiutuvien energialähteiden kausivaihteluita ja vety sekä sen johdannaiset tukevat niin hiilineutraalin tuotannon tavoitetta teollisuudessa kuin mahdollistavat vihreitä kuljetus- ja liikenneratkaisuja. Vihreä vety voi toimia keskeisenä katalysaattorina hiilestä irtautumisessa myös runsaasti energiaa kuluttavilla teollisuudenaloilla kuten kemianteollisuudessa.

Suomessa on jo olemassa korkean tason osaamista ja vedyn ympärille rakentunut ekosysteemi. Alan vientipotentiaali onkin merkittävä ja nyt se tulee hyödyntää täysimääräisesti. Vetykäyttöisiä autoja on jo markkinoilla. Jotta ne saadaan yleistymään meidän on rakennettava pikavauhtia tarpeeksi puhdasta vetykaasua tarjoava infrastruktuuri. Muutos ja sen vaatimat investoinnit kannattaa nähdä mahdollisuutena jo uudistuksen rakennusvaiheessa sen tuoman markkina- ja tuotantopotentiaalin sekä uusien työpaikkojen myötä.

Kun tavoitteena on saavuttaa täydellinen fossiilisista energialähteistä irtautuminen mahdollisimman pian, on meidän pystyttävä tarjoamaan uusia energiaratkaisuja nykyisille öljyn ja maakaasun käyttäjille niin teollisuudessa kuin liikenteessä ja kotitalouksissa. Tämä vaatii myös julkisia investointeja sekä mahdollisten lainsäädäntöesteiden tutkimista, mutta maksaa itsensä takaisin sekä talouden että ilmaston kannalta. Varsinkin, kun todellinen tietotaito, investointi-into ja potentiaali löytyvät jo nyt edistyneeltä yksityiseltä sektorilta sekä yhä enemmän kestäviä ratkaisuja suosivilta kuluttajamarkkinoilta. Ilmastomme tarvitsee vihreää vetyä, ja on seuraavan eduskunnan tehtävä varmistaa, että se tulee hyödyttämään Suomea myös taloudellisesti.

Aura Salla
Ehdolla eduskuntaan Helsingistä
Ehdokasnumero 146