Siirry suoraan sisältöön

Koko Eurooppa ja Kokoomus puhelimessasi

  • EU

Sosiaalisessa mediassa näkee usein suomalaisten ystävien kuvia, joissa matkustetaan Suomesta ’lomalle Eurooppaan’ tai kuulee ’siellä Euroopassa’ -lausahduksia. Euroopan unioni taas mielletään usein ainoastaan instituutioiksi ja Brysseliksi, vaikka tosiasiassa jokainen kansalainen mantereemme laidasta laitaan on yhtä lailla eurooppalainen ja osa Euroopan unionia. Meidän on korkea aika ajatella ja puhua Euroopan unionin politiikasta samanlaisena osana arkisia kahvipöytäkeskustelujamme ja yhteiskuntaamme kuin sote- tai maakuntauudistus. Helpommin sanottu kuin tehty. Muutoksen toteuttamiseen tarvitsemme rohkeita suunnannäyttäjiä ja mielipidevaikuttajia, sekä entistä suorempia viestintäkanavia ja tiivistä yhteistyötä medioiden kanssa.

Mitä perinteinen puolue voi tehdä suoran vaikuttamisen, tiedonvälityksen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi? Paljonkin. Puolueen työssä sekä tavoissa toimia ja vaikuttaa on aika siirtyä 2020-luvulle. Eurooppa ja koko maailma ovat jo käytännössä yhden klikkauksen päässä älypuhelimissamme. Näin tulisi olla myös Kokoomuksen.

Ensinnäkin, puolueen jäsensivustolta tulee löytyä keskustelupalsta, jossa jokainen Kokoomuksen jäsen voi nostaa esiin itselleen tärkeitä ajankohtaisia asioita. Näin mahdollistamme puolueen sisällä suoran keskustelun jäsenistön, piirien johdon, puoluetoimiston väen sekä puolueen eri asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi sivuille on saatava oma kohtansa puoluevaltuustolle ja eri verkostoille. Näin ympäristöstä, EU:sta tai esimerkiksi sivistyksestä kiinnostuneet voivat käydä omaa keskusteluaan suoraan ja ajantasaisesti.

Toiseksi, tarvitsemme Kokoomus-aplikaation, jolla voimme käydä keskustelua reaaliaikaisesti työmatkalla, metrossa tai odottaessamme junioreita kotiin harrastuksistaan. Push-ilmoituksella saamme ruudullemme puoluetovereidemme mielipiteet päivänpolttaviin kysymyksiin niin kunnan, maakunnan, valtakunnan kuin Euroopan tasoilla. Järjestelmä mahdollistaisi myös jäsenkyselyt tai -äänestykset, joiden avulla puolueen linjan ja esimerkiksi puoluekokousaloitteiden aito kannatus jäsenistön keskuudessa on mahdollista selvittää. Näin säästämme kaikkien aikaa, tehostamme toimintaamme ja mahdollistamme suoran vaikuttamisen puolueessa.

Kolmanneksi, Kokoomus on ennen kaikkea osaavien ihmisten puolue, mutta hyödynnämme puolueen riveistä löytyvää yksilöllistä osaamista edelleen liian vähän. Jäsenkuntamme asiantuntijat tulee tunnistaa ja mikäli se heille sopii, listata yhteystietoineen puolueen jäsensivuille ja aplikaatioon, joiden kautta heille on mahdollista esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua.

Neljänneksi, haluan hyödyntää riveistämme löytyviä asiantuntijoita entistä aktiivisemmin myös ajatuspaja Toivon työssä. Toivosta tulee kehittää kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kiinnostava ajatushautomo, jonka analyysejä ja julkaisuja voidaan käyttää laajasti hyödyksi politiikan arjessa sekä ohjelma- ja sisältötyössä. Tähän työhön kytkisin tiiviisti myös jo olemassa olevat ja jatkuvasti kehittyvät verkostot sekä vaikuttajaryhmät kaikilla toiminnan tasoilla.

Euroopan unionin, Suomen valtion tai kaupunkien tavoitteena ei ole tehdä poliittisia esityksiä ja päätöksiä, jotka ovat kansalaisten yleisen mielipiteen vastaisia. Kansanvallassa sinä päätät, ja me olemme puolueena sitä vahvempia mitä vankemmalla asiantuntemuksella ja suoremmin saamme mielipiteemme kuuluviin Lapista Lappeenrantaan ja Helsingistä Brysseliin.