Siirry suoraan sisältöön
Asiantunteva tekijäsi Euroopan parlamenttiin 9.6.2024

Tulevia tapahtumia

 • Keskiviikko 24.4.2024 kello 8.30, Business Finland, Musiikkitalo, Keskustelu: Miten Suomi ottaa globaalin johtoaseman immersiivisyydessä
 • Keskiviikko 24.4.2024 kello 11.40, STK ry, Heureka, Aamuseminaari: Hyvinvointia sähköällä — Visio 2040
 • Maanantai 29.4.2024 kello 10, VTT ja Ulkopoliittinen instituutti ja Euroopan Parlamentin Suomen toimisto, Pikkuparlamentti, Teknologiat ja EU: Näkymiä seuraavalle vaalikaudelle.Minusta

Olen helsinkiläinen kansanedustaja ja EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori. Kotoisin olen alunperin Lappeenrannasta, opiskellut ja väitellyt eurokriisin vuosista Turun yliopistossa, asunut viimeiset yhdeksän vuotta Brysselissä ja nyt koti on Helsingissä. 

Arvoiltani olen liberaali, kansainvälisyyttä painottava, keskustaoikeistolainen talousajattelija. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja kestävät luontoarvot ovat minulle tärkeitä. Euroopan unionin tason politiikan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen ei ole minulle vain yksi politiikan alue vaan elämäntapa. Työkokemukseni kautta osaamiseni kansainvälisen talouden, politiikan ja turvallisuusympäristön dynamiikasta on vahva ja keskeinen osa politiikan tekemistäni.

Vaikutan tällä hetkellä suuren valiokunnan jäsenenä, joka Suomessa linjaan maamme EU-politiikan suunnan. Toimin myös tulevaisuusvaliokunnassa, jossa keskitytään kestävään kehitykseen ja tulevaisuuden teknologioihin, perustuslakivaliokunnan varajäsenenä sekä VR:n hallintoneuvoston jäsenenä. Toimiva markkinatalous, yrittäjyys ja kestävä kasvu ovat asioita, joita haluan edistää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja kilpailukykyisemmän Euroopan unionin eteen.

Olen asettunut Kokoomuksen ehdokkaaksi EU-vaaleissa 9.6.2024 järkevämmän
Euroopan unionin puolesta

Haluan vähentää ja rakentaa järkevämpää EU-sääntelyä, joka keskittyy unionin toimivallassa oleviin asioihin ja ottaa paremmin huomioon kansalliset erityispiirteet. Tavoitteeni on omavarainen Euroopan unioni, joka keskittyy ydintehtäviinsä eli talouteen, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan sekä länsimaisten arvojen, vakaan turvallisuusympäristön ja demokratian edistämiseen.

Löydät minut sosiaalisesta mediasta:


Politiikkani

Ilmasto

 • Ilmastonmuutoksen hallinta on tällä hetkellä ihmiskunnan tärkein tehtävä. Ilman elinkelpoista, monimuotoista ja hyvinvoivaa maapallon meidän ei tarvitse enää keskittyä muuhun. 
 • Ilmastomuutoksen hallinta vaatii meiltä kokonaisvaltaista ajattelumaailman muutosta kestävämpien raakamateriaalien valinnasta, suunnitteluun ja kuluttamiseen.
 • Irtautuminen fossiilisista polttoaineista, teollisuustuotannon saaminen kestävälle pohjalle ja vihreät liikenneratkaisut ovat keskeisiä asioita, mutta myös jokapäiväiset valintamme ratkaisevat. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse, julkisen liikenteen käyttö ja tavaroiden pitäminen mahdollisimman kauan kierrossa ovat valintoja. 
 • Turkistarhaus meidän tulee kaikkien EU-maiden mukana kieltää Suomessa mahdollisimman pian. Siirtymäaika tämän ympäristön ja etiikan kannalta kestämättömän alan hallittuun alasajoon olisi tullut jo aloittaa.

Talous

 • Talouspoliittinen ajatteluni lähtee siitä, että yksilöllä on sekä vapaus että vastuu. Kaikkea ei kuitenkaan voi ennustaa ja elämässä tulee tilanteita, jolloin myös yhteiskunnan turvaverkkojen on kopattava kiinni. Työn tulee kuitenkin aina olla kannattavampaa kuin yhteiskunnan tukien vastaanottaminen. 
 • Ideaalitilanteessa kannatan perustili-mallia jossa tietyn alkupääoman rahoittaa valtio. Tilillä mahdollistetaan perustoimeentulo. Tiilille voi säätää myös itse ja näitä varoja käyttää vapaasti. Yhteiskunnalta tulleen alkupääoman käyttöä rajoitetaan tiettyjen sääntöjen mukaan, mutta sen käytön harkinta elämän varrella jätetään pitkälti ihmiselle itselleen. Työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa ja nykyjärjestelmän byrokratiaa saataisi karsittua. Poliittisen yksimielisyyden saaminen uudistuksen taakse on kuitenkin hidasta ja suomalaisen järjestelmän kokonaan uudistaminen ja muuttaminen kallista. Meidän tuleekin juuri nyt varmistaa nykyjärjestelmän rahoitus, työnteon kannattavuus ja tukijärjestelmän yksinkertaistaminen. Myös valtiontalouden kantokyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.
 • EU:n tulevan kauden tavoitteena tulee olla turhan sääntelyn purkaminen sisämarkkinoilta ja varmistaa, että keskitymme avaamaan, emmekä lisäsääntelemään markkinaamme. Pääomamarkkinaunionissa on otettava konkreettisia askelia niin, että pääomat ja investoinnit saadaan liikkumaan niin kuluttajien, yrittäjien kuin investoijien osalta saumattomammin unionin sisällä.

Euroopan unioni

 • Euroopan unioni on se viitekehys, missä meidän suomalaisten kannattaa toimia aktiivisemmin, osaavasti ja asiantuntevasti. Yritysten ja kansantalouden etu on, että EU:n sisämarkkinaa ei säädellä liikaa vaan markkina mahdollistaa yritysten kasvun globaaliin sarjaan. 
 • Kauppasopimuksilla meidän on mahdollista vaikuttaa sekä talouskasvuumme että maailmantalouden ja turvallisuusympäristön dynamiikkaan sekä ympäristöstandardeihin. 
 • Euroopan unionia tulee kehittää omavaraisemmaksi ja varmistaa sen keskittyminen talouteen, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan sekä länsimaisten arvojen, vakaan turvallisuusympäristön ja demokratian edistämiseen. 
 • EU:n omien varojen järjestelmää voidaan vahvistaa esimerkiksi erilaisilla haitta- ja päästöveroilla. Digiveromallin kehittämistä meidän kannattaa jatkaa OECD-tasolla.
 • Meidän tulee pitää kiinni Euroopan unionin läheisyysperiaatteesta, eli päätökset kannattaa tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä. Siksi en kannata sosiaali- tai koulutuspolitiikan siirtämistä Euroopan unionin toimivaltaan. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa EU:lla on järkevä rooli, joka hyödyttää koko unionia. 
 • Euroopan unionin laajentumisen tulee toteutua vasta, mikäli jokin hakijamaista täyttää kaikki unionin asettamat jäsenyysehdot täysimääräisesti. 
 • Metsäpolitiikka ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. Ilmastopolitiikan tavoitteisiin pääsemisestä ei voida tinkiä missään jäsenmaassa, mutta jäsenvaltiot tuntevat parhaiten oman luontonsa ja näin ollen myös määrittää sen käyttöä ympäristöystävällisesti.  
 • Maatalous ja kalapolitiikka ovat keskeisiä politiikka-alueita, joissa EU:lla on toimivaltaa. Mielestäni suomalaista maataloutta tulee tukea valtion toimesta omavaraisuuden vuoksi, mutta eurooppalaiset sisämarkkinat saadaan toimimaan valtiontukisäädöksillä ja korkeilla laatuvaatimuksilla ilman, että tuet tarvitsee kierrättää EU-budjetin kautta. Tällä vältyttäisiin myös nykyiseltä byrokratiataakalta. 
 • Parasta aluepolitiikkaa on panostaminen kasvukeskuksiin, niissä palveluiden saatavuuteen ja toimivaan raideliikenteeseen. Työn perässä muuttamisesta meidän on tehtävä uusi normaali, myös EU:n sisällä.  

Lisää muun muassa näistä teemoista ja ajatteluani syvällisemmin blogissani, jota olen kirjoittanut vuodesta 2011 lähtien sekä tiistaisin ilmestyvässä Hyvää huomenta Bryssel -podcastissani. 

EU-viikon kuumimmat puheenaiheet. Aura Salla on EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori. Päivätyökseen Aura toimii Kokoomuksen helsinkiläisenä kansanedustajana ja suuren valiokunnan sekä tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä. Podcastissa pureudutaan EU-viikon polttaviin puheenaiheisiin rennolla ja kansantajuisella otteella. Mielipiteet edustavat ainoastaan henkilökohtaista ajattelua.

Arjen järkeä, kansainvälistä osaamista

– Paremmin toimivan suomalaisen hyvinvointivaltion ja järkevämmän Euroopan unionin puolesta –

Aura

Tavoitteeni on saada työskennellä paremmin toimivan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan eteen sekä rakentaa vahvaa Eurooppaa meidän suomalaisten ja Suomen hyväksi.

Arvot

Olen keskustaoikeistolainen arvoliberaali, jolle länsimaiset arvot: vapaa demokratia, laillisuusperiaate, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat poliittisen ajatteluni perusta.

#järkevämpiEU

EU:n tulee keskittyä talous-, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamiseen.

Medialle

Alla olevasta linkistä voit ladata paketin, joka sisältää korkearesoluutioisia kuvia lehdistö/mediakäyttöön.
Kuvaaja: Ahu Yigit