Siirry suoraan sisältöön

Aura Salla: Aika rakentaa otollinen markkina EU-pörssille

Kokoomuksen kansanedustaja, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen Aura Salla esittää Euroopan unionin laajuisen pörssihankkeen edistämistä osana pääomamarkkinaunionin kehittämistä.

“Euroopasta puuttuu edelleen toimiva pääomamarkkina. Yhteismarkkinaa edistetään monilla vireillä olevilla esityksillä, joilla säännellään mm. rahoitusmarkkinoiden ja sijoituspalveluiden toimintaa, joidenkin maksukyvyttömyyslainsäädännön kohtien yhdenmukaistamista sekä esim. yhdenmukaisia listautumissääntöjä erityisesti pk-yrityksille. Tavoitteena on lisätä ennakoitavuutta rajat ylittävien sijoitusten osalta ja saada pääomia liikkumaan maiden rajojen yli sujuvammin”, Salla avaa.

Sijoittajan suojaa, markkinoiden avoimuutta ja markkinatietojen saatavuutta on jo helpotettu EU-tason konsolidoitujen kauppatietojen – osakkeiden, johdannaisten ja joukkovelkakirjojen sekä pörssilistattuja rahastojen osalta. Listautumissäädöksen tavoitteena on ollut lisätä EU:n julkisten pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta, helpottaa eri kokoisten yritysten mahdollisuuksia listautua eurooppalaisiin pörsseihin sekä keventää hallinnollista taakkaa. EU on myös helpottanut sijoittamista pidempiaikaiseen pääomaan käyttämällä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka voivat toimia yli kansallisten rajojen. 

“Konkreettisesti maasta toiseen EU-alueella muuttava EU-kansalainen törmää pääomien osalta kuitenkin jatkuvasti käytännön ongelmiin hankkiessaan asuntoa, kun toisessa maassa sijaitsevat kiinteistöt eivät käy takaukseksi, pankkitilejä ei voi avata tai arvopaperi- ja rahastosijoituksia tehdä ilman fyysistä osoitetta markkina-alueella. EU-markkina ei myöskään ole kannustanut yksityistä sektoria toteuttamaan EU:n laajuista pörssiä. Tätä kannattaisi sääntelyn vapauttamisen ja yhdenmukaistamisen keinoin tukea lainsäätäjän toimesta”, Salla jatkaa. 

Ajatus EU:n laajuisesta pörssistä ei ole uusi, mutta erittäin ajankohtainen puhuttaessa pääomamarkkinaunionin kehittämisestä. Hyvä alku tälle on useampaa eurooppalaista pörssiä operoiva listattu Hollantiin rekisteröity pörssiyhtiö Euronext, joka operoi Amsterdamin lisäksi Brysselissä, Oslossa, Lissabonissa ja Pariisissa. 

“Optimaalista olisi, että tällainen EU-laajuinen pörssi syntyisi kilpailuehtoisesti ja luonnollisten yhdentymisten kautta. Olennaista on saada pääomat liikkumaan ihmisten mukana niin, että EU:n yhtenäisellä työssäkäyntialueella myös varallisuutta on helppo liikutella sekä sijoituksia ja investointeja tehdä saumattomasti. Meidän on saatava vauhtia ja volyymia pitkän aikavälin yksityisen sektorin riskirahoitukseen Euroopassa sekä mahdollistaa sijoitusten ja säästöjen liikkuminen kaikkialle unionissa”, Salla päättää.