Siirry suoraan sisältöön

Kokoomuksen Salla: Suomi hakemaan enemmän EU-rahoitusta

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen on huolissaan Suomen alisuoriutumisesta EU-rahoituksen hakemisessa.

Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla, EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori ja suuren valiokunnan jäsen on huolissaan Suomen alisuoriutumisesta EU-rahoituksen hakemisessa. 

”Tämä pätee yhtä lailla suoriin tukiin, lainoihin kuin lainatakauksiin. Yritykset ja eri alojen toimijat eivät selvästi ole tietoisia kaikista unionin tarjoamista mahdollisuuksista, eivätkä välttämättä tiedä, että rahoituksen hakemiseen on tarjolla tukea. Raportointivelvoite ja yhteistyökumppaneiden etsintä on myös koettu hankalaksi”, Salla arvioi. 

”Mahdollisuuksia hakea EU-rahoitusta löytyy runsaasti pienyrityksille, vihreään siirtymään, uusiin teknologioihin, tutkimukseen ja innovaatioihin. Eri rahoituslähteitä on myös mahdollista yhdistää. Lisätietoa ja tukea EU-rahoituksen hakemiseen on tarjolla suoraan osoitteessa https://www.eurahoitusneuvonta.fi/”, Salla ohjeistaa.

”Suomen valtionhallinnon kannattaisi palkata työntekijöitä esimerkiksi Business Finlandin alle hakemaan rahoitusta suomalaisille yrityksille ja toimijoille sekä etsimään eurooppalaisia yhteistyökumppaneita”, Salla ehdottaa. 

Salla nostaa esille kolme rahoitusohjelmaa, Horisontti Eurooppa -ohjelman, Euroopan investointipankin (EIP) rahoituksen sekä InvestEU-takausohjelman, joita suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää merkittävästi enemmän. 

Horisontti Eurooppa -ohjelma on lähes sadan miljardin euron budjetillaan EU:n keskeinen tuki-instrumentti, jolla panostetaan tutkimukseen ja innovaatioihin. Suomen osuutta Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoituksesta on Sallan mukaan mahdollista kasvattaa, vaikka myönteistä kehitystä onkin nähty. Business Finlandin mukaan Suomeen on nykyisellä rahoituskaudella onnistuttu saamaan 663,4 miljoona euroa, mikä on 2,8 prosenttia koko Horisontti Euroopasta myönnetystä 23,7 miljardin rahoituksesta.

Euroopan investointipankki (EIP) tarjoaa rahoitusta innovaatioihin, pk-yritysten kehittämiseen, infrastruktuuriin ja ilmastotoimiin liittyviin hankkeisiin. Osana EIP-ryhmää toimii myös Euroopan investointirahasto (EIR), joka tarjoaa riskirahoitusta nimenomaan pk-yrityksille. EIP on tukenut Suomessa vuosina 2016–2020 yli 100 yrityksen, pankin ja julkisen sektorin investointihankkeita yhteensä 7,66 miljardin euron rahoituksella. 

Lisäksi Salla nostaa InvestEU-rahoitusohjelman, jolla edistetään investointeja puhtaan teknologian ratkaisuihin EU:n myöntämillä lainatakauksilla. Ohjelma sisältää rahaston lisäksi InvestEU-neuvontakeskuksen sekä InvestEU-hankeportaalin. Tavoitteena on saada enemmän riskirahaa liikkeelle unionissa korkean tason investointeihin, joihin unioni antaa takauksen sekä houkutella mukaan mahdollisimman paljon yksityistä rahoitusta.

Suomessa muun muassa Finnvera, OP, Nordea ja LähiTapiola ovat lisänneet instrumentin omaan palvelutarjontaansa, jonka kautta myönnetään mm. ilmasto- ja ympäristölainoja yritysten vihreisiin investointeihin. Tätä mahdollisuutta ei ole vielä hyödynnetty odotetunlaisesti.

”Erilaista EU-rahoitusta on runsaasti tarjolla suomalaisille yrityksille ja toimijoille, kunhan aktiivisuutta löytyy, kriteerit täyttyvät ja hakemukset ovat kunnossa. Tässä meidän on tehtävä töitä sekä viestinnän, Suomen valtion tuen ja yritysten oman aktiivisuuden vahvistamiseksi. Kannustan kaikkia suomalaisia tahoja aktivoitumaan EU-rahoituksen hakemisessa”, Salla rohkaisee. 

Lisätietoja: Aura Salla, aura.salla@eduskunta.fi +358 50 433 8438